Palatul Brâncoveanu din București

 

Untitled-1

Palatul Brâncoveanu din București

COD LMI

 B-I-m-B-17892.01

DENUMIRE

Vestigiile Palatului Brâncoveanu (dispărut) 

DATARE

sec. XVII - XVIII

LOCALIZARE

Sit arheologic localizat în Piața Unirii; carou cadastral:15 - 16; la poalele Dealului Patriarhiei 

FUNCȚIUNE ACTUALĂ

Sit arheologic 

ISTORIC

La poalele Dealului Patriarhiei, pe locul casei vechi a lui Ivaşcu Vornic, unchiul lui Preda Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, avea să ridice domnitorul palatul său. Aici, în faţa porţilor vechilor case, fuseseră ucişi de către Mihnea-Vodă, în februarie 1655, tatăl lui Constantin Brâncoveanu, Papa şi fraţii viitorului domnitor, Barbu şi Matei. Pe locul unde aceştia fuseseră ucişi, se ridicase o cruce de piatră, a cărei replică dăinuie şi astăzi. Grădina palatului, cu heleşteu şi chioşc, se întindea către est până la Dâmboviţa. La nord, peste drum de palat, se afla Spitalul Brâncovenesc.
O descriere a palatului o realizează epigrafistul Christhull, care, însoţindu-l pe lordul Paget, fostul ambasador englez la Constantinopole, a fost găzduit în palat de către Brâncoveanu, în perioada 21-28 aprilie 1702: "Acest palat este frumos, încăpător, zidit din piatră şi pitoresc acoperit după obiceiul ţării cu şindrilă.... Faţada are o vedere spre o grădină mare şi, din aripa stângă a casei porneşte o altă grădină mai mică. Amândouă sunt frumoase, pline de umbră şi verdeaţă."
După moartea domnitorului, palatul este locuit de Maria, soţia sa. După moartea acesteia, proprietatea îi revine nepotului său Constantin, apoi fiului acestuia Manolache Brâncoveanu.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, palatul devine caravanserai, nemaifiind întreţinut. Grădinile erau şi ele neîngrijite.
O descriere din anul 1780 face referire la grădina de flori, cu heleşteu, în fundul căreia se mai afla încă chioşcul.
Marele ban Grigore Brâncoveanu salvează din palat două coloane în torsadă, cu bazele decorate cu lei şi lintoul decorat cu coroana princiară şi stemele Cantacuzinilor, înglobându-le în extiderea palatul de la Mogoşoaia, unde se află şi astăzi, străjuind intrarea de la nivelul parterului.
Palatul cu grădina sa este marcat în planul întocmit de inginerul Schweder în anul 1847, cu numele Furst Palast - Palatul Prinţului. În Planul Borroczyn, ansamblul apare cu numele Palatul Brankovanu. În Planul Hiottu din anul 1871, palatul încă există, cu numele Palatulu Bibescului, prinţul Bibescu fiind moştenitorul averii lui Constantin Brâncoveanu prin filierea marelui ban Grigore Brâncoveanu.
În Planul Oraşului Bucureşti din 1895-1899, pe locul palatului şi a grădinilor sale se află o piaţă de legume.

ALTE OBIECTIVE CULTURALE MONUMENT ISTORIC DIN ZONĂ

Ansamblul Patriarhiei, la baza dealului căruia s-a aflat palatul.
Crucea de piatră de la baza Dealului Patriarhiei, care fusese aşezată în faţa palatului Brâncoveanu şi care marca locul unde au fost omorâţi tatăl şi fraţii lui Constantin Brâncoveanu (crucea este marcată în planul Hiottu din anul 1871);  

BIBLIOGRAFIE

Drăghiceanu, Virgil, Curţile domneşti brâncoveneşti, IV - Curţi şi conace fărâmate, B.C.M.I., 1909
Drăghiceanu, Virgil, Palatul lui Constantin Vodă Brâncoveanu din Bucureşti, B.C.M.I., 1926
Nicolescu, Corina, Case, conace şi palate vechi româneşti, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979
Sinigalia, Tereza, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în secolele XIV-XVIII, Bucureşti, 2000
Ţighiliu, Iolanda, Detalii privind domeniul lui Constantin Brâncoveanu Voievod, în vol. Moştenirea Brâncovenească, Ed. Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, 2008

Palatul Brâncoveanu din București