Vernisaj expoziție Hurezi

 

Untitled-1

Vernisaj expoziție Hurezi

afis-th

 

Programul cultural:
“Pe urmele curţii itinerante a lui Constantin Brâncoveanu. Trasee culturale şi memoriale".


Vernisaj expoziţie Hurezi , 10 noiembrie 2014

Pe data de 10 noiembrie 2014, Institutul Naţional al Patrimoniului a organizat in casele domnesti de la Manastirea Hurezi vernisarea expoziţiei itinerantă intitulată “Pe urmele curţii itinerante a lui Constantin Brâncoveanu, trasee culturale şi memoriale".
Expoziţia a fost realizată în cadrul proiectului cultural cu acelaşi nume, finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Prin expoziţia itinerantă propusă, proiectul încurajează mobilitatea culturală a unor valori importante ale culturii naţionale, documente de arhivă inedite sau mai puţin cunoscute publicului.
Expoziţia a permis accesul rapid atât al persoanelor interesate, publicului larg, precum şi al cercetătorilor şi a celor ce lucrează în domeniul monumentelor istorice, la date inedite privind fondul documentar, bibliografic şi la o arhivă digitală multimedia privind cele mai importante ctitorii brâncoveneşti.
Tot în cadrul vernisajului a fost lansat şi filmul documentar realizat în cadrul proiectului şi care i-a avut protagonişti pe academicianul Răzvan Teodorescu şi arheologul Petre Diaconescu de la Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte.
De asemenea, vernisajul a fost urmat de expunerea dnei conf. dr. Melentina Bazgan, care a prezentat date inedite despre cancelaria lui Constantin Brâncoveanu. După vernisajul expoziţiei, a fost organizată o masă rotundă cu tema “Ctitoriile brâncoveneşti Probleme actuale şi perspective, stare de conservare.
In cadrul mesei rotunde ce a urmat a fost reiterată problema stării de conservare a patrimoniului mobil şi imobil eclezial. La eveniment au participat reprezentanţi ai autoritătilor locale, ai mănăstirii Hurezi, ai comunităţii locale.
O componentă importantă a proiectului a fost lansarea website-ului dedicat proiectului, www.curţi-brancoveneşti.ro, unde publicul larg poate accesa toate informaţiile acumulate în cadrul acestui proiect, şi anume descrieri ale monumentelor istorice din perioada lui Constantin Brâncoveanu, fotografii, materiale de promovare şi prezentare, noutăţi şi o hartă digitală cu obiectivele culturale selectate. Website-ul oferă publicului larg posibilitatea de a vizita virtual ctitoriile lui Constantin Brâncoveanu prin tururile virtuale interactive realizate în cadrul proiectului, cu imagini de înaltă rezoluţie.
Toate activităţile şi produsele culturale realizate în cadrul acestui proiect susţin mobilitatea culturală, precum şi promovarea valorilor naţionale şi a personalităţii istorice a lui Constantin Brâncoveanu, în al cărui an aniversar ne aflăm.
Manager proiect,
Dr. Daniela Mihai

Vernisaj expoziţie Hurezi