Despre proiect

 

Untitled-1

Despre proiect

 

În acest an, se comemorează 300 de ani de la martirajul lui Constantin Brâncoveanu, figură marcantă a culturii şi istoriei româneşti, proiectul pe care-l propunem incercând să abordeze o temă mai putin cunoscută, cea a curţii itinerante, dar şi al potenţialelor trasee culturale şi memoriale (monumente sub formă de ruine) ce se vor puncta în aceste locuri.

Abordarea atractivă şi întărirea legăturii ce se doreşte a fi creată intre monumentele istorice ridicate de Brâncoveanu, între muzeu, ca loc de educaţie culturală permanentă, tineri şi comunităţile locale, este unul din dezideratele majore ale acestui proiect.

In al doilea rând, acest proiect îşi doreşte să fie un suport pentru încurajarea mobilităţii culturale, prin realizarea expoziţiei itinerante, prin realizarea filmului documentar, ale cărei valori naţionale, parte a patrimoniului imobil precum şi mobil, vor fi prezentate şi vor atrage, să sperăm, un număr mare de vizitatori.

Patrimoniul cultural local, în cazul nostru, acele obiective care sunt ridicate de o figură culturală emblematică, Constantin Brîncoveanu, constituie una dintre condiţiile necesare dezvoltării comunităţilor locale, prin atragerea turiştilor şi dezvoltarea serviciilor conexe activităţilor turistice. Investiţiile în turism şi cultură permit regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele oferite de potenţialul lor turistic şi din punct de vedere al patrimoniului cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale, cât şi pe cele noi, în formare.
Ca urmare a acestei realităţi, INP şi partenerii săi, propun identificarea unor trasee culturale şi memoriale, care să fie puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi trasee culturale, atât in format clasic (pliante), precum şi digital (hărţi digitale).

De asemenea, prin intermediul tururilor virtuale şi a filmului documentar, toţi cei care doresc să facă călătorii virtuale in acest spaţiu al curţii itinerante, o pot face, încurajându-se astfel şi mobilitatea culturală in spaţiul virtual.
Punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional creează oportunităţi şi premize de promovare a spiritului incluziv, de participare comunitară la procesul de regenerare locală, prin crearea unor oportunitati de atragere şi de educare a tinerilor, de participare a comunităţilor locale şi mai ales de conştientizare a acestora a faptului că patrimoniul cultural este un factor de dezvoltare sustenabilă, de creştere şi de dezvoltare economică. In condiţiile crizei economice puternice, existenţa patrimoniului cultural este şi devine din ce în ce mai pregnant o resursă de dezvoltare.

Prin urmare, toate aceste activităţi ce sunt propuse prin proiect semnalizarea acestor monumente intr-un mod atractiv, marcând astfel mai mult memoria locului, (ruinele de la Doiceşti si Obileşti) fac parte din aceeaşi dimensiune a educaţiei culturale, pe care INP, şi partenerii săi o asumă prin acest proiect.